• Inscriere
 • Echipe
 • Regulament
 • Locatie
 • Feedback

Regulament

1. Reguli generale

Echipele trebuie să strângă cât mai multe puncte, fără sprijin din exterior, în timpul limită alocat.

Pe harta concursului se găsesc mai multe ateliere de lucru în echipă sau individuale care, odată parcurse, vor aduce un câştig în puncte echipei care parcurge acel atelier. Pe toată perioada competiţiei, în locaţia atelierelor şi pe traseu se vor afla arbitri care vor supraveghea desfăşurarea şi respectarea tuturor regulilor concursului.

 

 2. Echipele

Echipele sunt formate din 4 concurenţi şi trebuie să fie mixte.

 

Membrii echipelor

Pot participa doar persoane având peste 18 ani.

Toţi membrii echipei trebuie să fie angajaţi ai aceleiaşi companii sau organizaţii la data desfăşurării competiţiei.  

Având în vedere caracterul anumitor probe (pe corzi la înălţime de exemplu) sau chiar a zonei de desfăşurare, participanţii trebuie să aibă o condiție fizică bună şi disponibilitate la efort pe durata unei zile.

Toţi concurenţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical şi să îşi asume pe propria răspundere acest fapt, conform fişei medicale individuale.

Echipele vor avea un căpitan desemnat, care va avea responsabilitatea de a participa la  şedinţa tehnică şi care va prezenta apoi coechipierilor informaţiile aflate. Tot căpitanul echipei va ține legătura cu organizatorii, va putea cere informaţii legate de competiţie şi de asemenea va putea depune eventuale plângeri sau contestaţii.

 

3. Competiţia

 • TOR este o competiţie fără susţinere din exterior
 • Fiecare echipă trebuie să îşi asigure necesarul de mâncare şi lichide pe durata cursei
 • Membrii echipei sunt obligaţi să stea împreună pe tot parcursul traseului, excepţie putând face unele probe anunţate de organizatori. Dacă un membru al echipei, din orice motiv nu poate continua competiţia, echipa se consideră abandonată; abandonul echipei trebuie declarat la cel mai apropiat punct de control sau în tabăra de bază.
 • La recuperarea participanţilor care abandonează au prioritate persoanele accidentate; organizatorii asigură transportul celorlalţi membri doar dacă vor fi locuri libere în mijlocul de transport. În cazul abandonului prin ne-accidentare, concureţii vor reveni prin forţe proprii în tabăra de bază, unde vor preda fişa de concurs.
 • La şedinţa tehnică, fiecare echipă primeşte hărţile cu amplasarea diferitelor ateliere, fişele de concurs şi legitimaţiile nominale, acestea trebuind să fie în permanenţă asupra concurenţilor; legitimaţiile vor fi controlate, iar fişele de concurs vor fi vizate la trecerea prin fiecare activitate
 • Ședinţa tehnică se va face în seara de dinaintea zilei de concurs, prezenţa căpitanului de echipă la aceasta fiind obligatorie. În cadrul acestei şedinţe se vor prezenta detalii legate de probele din competiţie.
 • Parcurgerea traseului se face în funcţie de strategia fiecărei echipe, în timpul limită alocat. La încheierea acestui timp limită, toate echipele trebuie să fie în tabăra de bază şi să aibă fişele de concurs predate organizatorilor. Dacă o echipă nu ajunge în tabăra de bază în timpul limită, aceasta va primi o penalizare în puncte, cuantumul acestei penalizări fiind comunicat în cadrul sedinţei tehnice. Dacă echipele vor depăşi însă cu mai mult de 30 minute acest timp limită, vor fi descalificate.
 • În parcurgerea probelor speciale (tehnice) pot apărea restricţionări în funcţie de condiţiile meteo sau evenimente de forţă majoră care pot pune sănătatea sau integritatea fizică a  participanţilor în pericol.
 • Dacă la vreun atelier echipele se suprapun şi există timpi de așteptare, aceştia nu se vor scădea din timpul de parcurgere  general al echipei. Echipele vor trebui să îşi facă în așa fel strategia încât să aibă timpi de aşteptare cât mai mici.

 

 4. Echipelor le este înterzis să:

 • Utilizeze mijloace de transport de orice fel
 • Utilizeze aparate GPS în timpul desfăşurării competiţiei
 • Consume alcool, droguri şi medicamente care le pot pune sănătatea în pericol.

Participanţii trebuie să anunțe posesia şi uzul oricărui medicament pe parcursul competiţiei, acest aspect fiind important mai ales în cazul acordării primului ajutor. Problemele medicale vor fi rezolvate de medic înaintea intrării în cursă (părerea medicului cursei are caracter obligatoriu şi se respectă ca atare).
 

Posesia sau uzul oricărui obiect din cele menţionate mai sus ca interzise poate aduce după sine descalificarea echipei!

 

 5. Echipamentul

Toate echipele trebuie să poarte şi să cunoască modul de folosire al echipamentelor menţionate în lista de ECHIPAMENT OBLIGATORIU.

Controlul echipamentului obligatoriu se va face înaintea cursei, precum şi în mod aleatoriu în orice punct de control. Lipsa oricăror elemente din lista de echipament obligatoriu aduce după sine descalificarea echipei.

 

 6. Înscrierea

Pentru înscrierea valabilă la competiţie, echipele vor trebui să urmeze paşii menţionaţi în pagina de înscriere. Înscrierea se consideră valabilă în momentul în care s-au transmis formularele de înscriere şi cel medical şi a fost făcută dovada plăţii taxei de înscriere. Această taxă se plăteşte pe echipă şi răspunderea pentru plata ei revine concurenţilor. Înscrierea este valabilă dacă este făcută până la data de  01 septembrie 2021. 

 

7. Comunicare şi siguranţă

Organizatorii vor asigura o legătură continuă cu organele de intervenție în caz de accident şi vor menţine o relaţie atentă cu serviciul de urgenţă al spitalelor din zona de concurs. Logistica de salvare presupune prezenţa în zona concursului a mijloacelor adecvate pentru intervenție rapidă şi eficientă, astfel încât evacuarea să se facă în cele mai bune condiţii.

 

8. Premii

La ediția 2021 vor fi acordate următoarele premii:

Locul 1: Un program teambuilding sau turism de aventură pe durata a 1,5 zile pentru 15 persoane*

Locul 2: Un program teambuilding sau turism de aventură pe durata a 1 zi pentru 12 persoane*

Locul 3: O activitate din lista celor oferite de Vertical Adventure pentru un grup de 10 persoane*

 

* data desfășurării programului/activităților va fi stabilită de comun acord între participanți și organizatori

* locația desfășurării programului/activităților va fi stabilită de comun acord și va trebui să fie la o distanță de maxim 250 km față de Timișoara.

 

9. Considerente ecologice

Având în vedere cadrul natural în care se desfăşoară competiţia, participanţii trebuie să îşi evacueze toate deşeurile din arealul de concurs, în caz contrar echipa va fi descalificată.

 

10. Condiții de returnare a taxei de înscriere!

Taxa de înscriere pentru ediția 2021 nu este returnabilă în cazul în care autoritățile decid restricționarea organizării evenimentelor sportive desfășurate în aer liber, la data desfășurării concursului. În situația în care acest lucru se va întâmpla, taxa de înscriere va putea fi folosită la înscrierea unui număr identic de echipe la ediția din 2022 a concursului, sau va putea fi transformată într-un voucher valoric ce va putea fi folosit pentru un program de teambuilding sau de turism de aventură organizat de Vertical Adventure cu valabilitatea de 1 an de zile. Pentru mai multe detalii, contactați-ne la adresa contact@4tor.ro sau la tel. 0725214194.

 

 

 
ATENŢIE!

Toţi competitorii trebuie să aibă tot echipamentul obligatoriu cerut de organizatori şi să-l utilizeze ca atare. La ședinţa tehnică membrii echipelor concurente vor fi puşi la curent cu riscurile şi cu metodele de intervenţie în caz de necesitate. Este obligatorie posesia a cel puțin unui telefon mobil funcţional pe echipă. Fiecare participant înscris la concurs poartă întreaga răspundere, atât pentru faptele sale în cadrul competiţiei, cât şi cu privire la starea de sănătate şi capacitatea motrică ce să-i permită parcurgerea fără probleme de natură medicală a distanţelor şi a probelor de concurs. Competitorii şi orice alte persoane acreditate care iau parte la aceasta competiţie acceptă în totalitate riscurile pe care le implică acest tip de eveniment. În consecinţă, ei acceptă să participe în baza consimţământului dat şi pe răspunderea lor. Ei ante-absolvă organizatorii de orice răspundere civilă şi/sau penală în caz de accident corporal sau deteriorare a echipamentului care ar putea apărea în timpul desfăşurării competiţiei. Organizatorii nu sunt responsabili pentru pierderea sau distrugerea echipamentului individual.